Om navigatie-updates te kunnen installeren, moet u van uw systeem een "vingerafdruk" maken op een USB-opslagapparaat.


1. Selecteer de NAVI-knop op uw Renault Media Nav

2. Selecteer de menuoptie Opties.

3. Schuif naar rechts en selecteer Kaartupdates.

4. Selecteer de menuoptie Opties.

5. Steek een USB-opslagapparaat in uw Renault Media Nav.

Zorg ervoor dat het USB-station geformatteerd is in de FAT 16/32-bestandsysteemindeling.

6. Selecteer Update. Hiermee wordt op uw USB-opslagapparaat de "vingerafdruk" van uw systeem gemaakt.

7. Wacht totdat het maken van de vingerafdruk is voltooid.
Wanneer het systeem bezet is, is de knop lichter gekleurd. Verwijder het USB-station niet voordat de bewerking is uitgevoerd.
8. Verwijder het USB-opslagapparaat.
Na het succesvol kopiëren naar de USB mag u het USB-opslagapparaat verwijderen en uw Renault Media Nav Toolbox opnieuw gebruiken